โปรแกรมจัดการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2562 จังหวัด ชลบุรี

ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน
Line ID : pansura

 

คำแนะนำในการใช้งาน

 1. เว็บนี้ใช้ได้ดีที่สุด สำหรับ โปรแกรม Mozilla Firefox
 2. ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ อ.ปาน โทร. 086-818-0890
 3. เจ้าภาพ อี.เทค ใช้ UserName และ Password ที่ใช้เข้าระบบอินทราเน็ต
4. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของท่าน ควรติดตั้งโปรแกรม Teamviewer เพื่อให้เห็นหน้าจอที่ท่านมีปัญหาได้