ลงทะเบียนเจ้าภาพ

สำหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขันของแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม สำหรับรายงานผลการแข่งขัน และ บันทึกข้อมูลผู้ฝึกซ้อมนักศึกษาเข้าแข่งขัน


ลงทะเบียน

รายงานผล (E-SKILL)

พิมพ์เกียรติบัตร

สำหรับสถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน เมื่อจบการแข่งขันสามารถพิมพ์เกี่ยรติบัตรได้ที่นี่


นักศึกษา

ผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน

รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละจังหวัดแสดงแผนที่เว็บไซ์

ลงทะเบียนเว็บไซด์

ข้อมูลการแข่งขัน

สรุปข้อมูลรายวิชาการจัดการแข่งขันของแต่ละจังหวัด,ผู้ประสานงาน และ วันที่จัดการแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

หลักเกณฑ์ และ กติกา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
(อัพเดท : 10/01/2565)
อ่านเพิ่มเติม

วิชาและข้อสอบ

รายชื่อวิชาที่จัดการแข่งขันและรายละเอียดของแต่ละวิชา พร้อมข้อสอบ
(อัพเดท : 10/01/2565 สิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท)
อ่านเพิ่มเติม

การประกวดและสิ่งประดิษฐ์ฯ

กำหนดการการรับสมัคร การแข่งขัน และ รายงานผลการแข่งขัน
อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ

คู่มือเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
อ่านเพิ่มเติม

Logo

ไฟล์ภาพ โลโก้ PVET SKILLS (PNG,JPG,PDF,AI)


อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

QRCode และ Link สำหรับเข้า Openchats สอบถามเกี่ยวกับการแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม

วีดีโอการประชุม

ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการแข่งขัน