ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ กีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

19 มกราคม 2566

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และ กีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

19 มกราคม 2566

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์

ภาพบรรยากาศการรายงานตัว การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ 65 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ วันที่ 19 มกราคม 2566

19 มกราคม 2566

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

19 มกราคม 2566

ทักษะธุรกิจค้าปลีก

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

19 มกราคม 2566

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

19 มกราคม 2566

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ ช่วงเช้า

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ65 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ วันที่ 19 มกราคม 2566 ช่วงเช้า

19 มกราคม 2566

บรรยากาศทั่วไปและการลงทะเบียน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

19 มกราคม 2566

ทักษะงานไฟฟ้ารถยนต์

(แผนกช่างยนต์) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

19 มกราคม 2566

ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

(แผนกช่างยนต์) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

19 มกราคม 2566

ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก(ดีเซล)

(แผนกช่างยนต์) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

19 มกราคม 2566

แข่งขันทักษะ สาขาวิชาการโรงแรม

แข่งขันทักษะ สาขาวิชาการโรงแรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

19 มกราคม 2566

ทักษะธุรกิจค้าปลีก

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลางทักษะธุรกิจค้าปลีก

19 มกราคม 2566

การประกวด VR STAR, BEAUTY QUEEN

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

19 มกราคม 2566

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ ช่วงบ่าย

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ65 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ วันที่ 19 มกราคม 2566 ช่วงบ่าย

19 มกราคม 2566

ทักษะวิชาเทคนิคการนำเสนอขาย

ทักษะวิชาเทคนิคการนำเสนอขาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปี 2565 วันที่ 19 มกราคม 2566

19 มกราคม 2566

การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

19 มกราคม 2566

การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง,ไทยลูกทุ่ง

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

20 มกราคม 2566

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการรายงานตัว การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ65 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ วันที่ 20 มกราคม 2566

20 มกราคม 2566

การแข่งขันทักษะหุ่นยนต์ E-TECH RoboCup 2022

พิธีเปิดและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

20 มกราคม 2566

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ และ สาขาพิมพ์ดีด

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ65 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ และ สาขาพิมพ์ดีด วันที่ 20 มกราคม 2566

20 มกราคม 2566

การประกวดเต้น

การประกวดเต้น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

20 มกราคม 2566

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง ภาพบรรยากาศ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ณ สนามอารีน่า 4 วิทยาลัย อี.เทค

20 มกราคม 2566

การประกวดมารยาทไทย

การประกวดเต้น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

20 มกราคม 2566

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงสตริง

การประกวดเต้น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

20 มกราคม 2566

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.

20 มกราคม 2566

การเเข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส.

การเเข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับปวส. วันที่ 20 ม.ค.66

20 มกราคม 2566

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง

20 มกราคม 2566

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ปวช.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

20 มกราคม 2566

การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้น ปวส.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

20 มกราคม 2566

แผนกช่างไฟฟ้า

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคกลาง