ลงทะเบียนทดลองใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดได้ 14 วัน 2 License / วิทยาลัย

วังอักษร ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ โปรแกรมพิมพ์สัมผัส ยินดีให้วิทยาลัยที่ประสงค์จะทดลองใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดไทย- อังกฤษ สามารถทดลองใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดได้ 14 วัน 2 License / วิทยาลัย
สามารถลงทะเบียนได้ที่ 👇 คลิกลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc12jqeU2V_MGdXH0GQqgRtI8oJ7sFjNWWtyKiMDNLXTYo5VA/viewform
ติดต่อสอบถามซื้อโปรแกรมพิมพ์ดีด มาตราฐานสากล
กรุงเทพฯและปริมณฑล ติดต่อได้ที่
โทร/ID LIVE 086-4686011
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้
โทร/ID LIVE 086-4606732
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง
โทร/ID LIVE 081-3553034
ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ : 0-2472-3293-5
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่แอดมิน
Tel / Line : 085-524-2536 คุณแตง
Tel / Line : 085-407-2735 คุณเบนท์