คู่มือสำหรับเจ้าภาพ และสถานศึกษาที่เข้าแข่งขัน

6 ธันวาคม 2566

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานระบบ E-SKILL สำหรับเจ้าภาพ

เจ้าภาพนำข้อมูลผู้ใช้งานที่ทำการเก็บจากสถานศึกษาบันทึกลงระบบ เพื่อให้สถานศึกษาลงทะเบียน และ เข้าใช้งานระบบ E-SKILL และ คีย์ใบสมัคร ได้

6 ธันวาคม 2566

คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ E-SKILL

สำหรับเจ้าภาพและสถานศึกษาที่เข้าแข่งขัน เมื่อแอดมิน หรือ เจ้าภาพ นำข้อมูลผู้ใช้งานระบบ บันทึกลงระบบ E-SKILL เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้

6 ธันวาคม 2566

คู่มือการกำหนดการลงทะเบียน สำหรับเจ้าภาพ

เจ้าภาพ กำหนดวันที่รับสมัคร และ ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนค่าสมัครแข่งขัน

6 ธันวาคม 2566

คู่มือการกำหนดรายวิชาที่จัดการแข่งขัน สำหรับเจ้าภาพ

เจ้าภาพ กำหนดรายวิชาที่เปิดแข่ง ค่าสมัคร และ รายละเอียดต่าง ๆ

6 ธันวาคม 2566

คู่มือการคียร์สมัครแข่งขันทักษะฯ สำหรับสถานศึกาที่เข้าแข่งขัน

สถานศึกษาที่เข้าแข่งขันคีย์ข้อมูลนักศึกษา ผู้ควบคุมทีม และ ลงทะเบียนแข่งขันวิชา

7 ธันวาคม 2566

คู่มือการ Reset รหัสผ่านสำหรับเจ้าภาพ

การ Reset รหัสผ่าน กรณีสถานศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกับเจ้าภาพลืมรหัสผ่าน

7 ธันวาคม 2566

คู่มือ ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครสำหรับเจ้าภาพ

เจ้าภาพ ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

7 ธันวาคม 2566

คู่มือ บันทึกผลการแข่งขัน

เจ้าภาพ บันทึกข้อมูลผลการแข่งขันรายวิชาต่างๆ

23 ธันวาคม 2566

คู่มือ การยืนยันการชำระเงินค่าสมัคร

สำหรับสถานศึกษาที่เข้าแข่งขัน นำข้อมูลบันทึกการยืนยันการชำระเงินค่าสมัคร