ภาพกิจกรรม
ข้อมูลภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด วันที่ 31 มกราคม 2567
ภาพการมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการผู้คุมสอบ แลคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด ช่วงบ่่าย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/Eq51dZSmop8A3XAt7

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาพิมพ์ดีด
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/xSs1LjfqmRyPZWNo7

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/tSnnpU7ap8Emc43a6

ภาพบรรยากาศห้องประมวลผล การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/nzsjFfDSf1vguZBt7

ภาพการมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการผู้คุมสอบ แลคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/bGNhwQeaAn4C17UK8


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) ณ วิทยาลัย อี.เทค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 31 มกราคม 2567
ทักษะวิชาปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตฯ
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/Z8Wkfjpy9KSzEFMV6

ทักษะงานออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/7JpymgbYg19XH6rY7


(การประกวดการเต้น/แดนเซอร์ ระดับภาค) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัย อี.เทค
(การประกวดการเต้น/แดนเซอร์ ระดับภาค) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 31 มกราคม 2567

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วิทยาลัย อี.เทค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 31 มกราคม 2567

(การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัย อี.เทค
(การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 31 มกราคม 2567

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน ด้านระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 3 MARA SKILL COMPETTITION 2023 รับมอบห้องฝึกอบรม และ ครุภัณฑ์การฝึกสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)โดยมีนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน ด้านระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 3 MARA SKILL COMPETTITION 2023 รับมอบห้องฝึกอบรม และ ครุภัณฑ์การฝึกสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)โดยมีนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และ ผู้อำนวยการ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการแข่งขันในนามของ วิทยาลัย อี.เทค ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และ หุ่นยนต์ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.) ณ วิทยาลัย อี.เทค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.) ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 30 มกราคม 2567
วีดีโอ-การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/fYDPLeppUS4X4c219

2567-01-30 รูปภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส.) ณ วิทยาลัย อี.เทค
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/RVTGPJYQf6ZcPBoC9

วีดีโอ-การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส.
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/zrXoz1PrbMSV9yRB8


(การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง)การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัย อี.เทค
(การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง)การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 30 มกราคม 2567

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (สาขาวิชาช่างยนต์) ณ วิทยาลัย อี.เทค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (สาขาวิชาช่างยนต์) ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 27 มกราคม 2567

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ช่างอุตสาหกรรม แผนกช่างไฟฟ้ามี 5 สาขาดังนี้ 1.สาขาวิชาทักษะเครื่องทำความเย็น
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ช่างอุตสาหกรรม แผนกช่างไฟฟ้ามี 5 สาขาดังนี้ 1.สาขาวิชาทักษะเครื่องทำความเย็น 2.สาขาวิชาทักษะควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 3.สาขาวิชาทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 4.สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 5. สาขาวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC วันที่ 30 มกราคม 2567

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 มกราคม 2567
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/QN3Buv6YwZSDJwXB7
ภาพการมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการผู้คุมสอบ การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด ช่วงเช้า
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/d5eUPMbCP4wHSZwz9
ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด ช่วงเช้า
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/KJNPMuckvzxiGDQWA
ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด ช่วงบ่าย
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/qs4Th8yV3aLykPFR7
ภาพบรรยากาศห้องประมวลผล การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และพิมพ์ดีด
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/8Hyhz8HECCxCUFVW9

(การประกวดBEAUTY QUEEN ระดับภาค) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัย อี.เทค
(การประกวดBEAUTY QUEEN ระดับภาค) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 30 มกราคม 2567

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันนอก (อี.เทค) ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2567 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันนอก (อี.เทค) ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2567 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วันที่ 30 มกราคม 2567

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันนอก (อี.เทค) ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2567 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชางานตะไบ (ช่างปรับ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันนอก (อี.เทค) ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2567 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชางานตะไบ (ช่างปรับ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 30 มกราคม 2567

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) ณ วิทยาลัย อี.เทค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 27 มกราคม 2567
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
บรรยากาศรับรายงานตัว https://photos.app.goo.gl/VgGDr6ZDWQSKv83C9
ภาพส่งข้อสอบให้กรรมการ https://photos.app.goo.gl/3rr1JaVs9F3PFwfK8
ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IoT https://photos.app.goo.gl/4LWP9vVRHsCLCuat9
ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ https://photos.app.goo.gl/VHohSjsnT6RcbHk88
ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม https://photos.app.goo.gl/HoNpaCppb4EBi3B96
ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ https://photos.app.goo.gl/3y1UAKBtwhB7xXak6
ทักษะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม https://photos.app.goo.gl/kBX74MCr8gKk7e3x6

ประมวลภาพบรรยากาศ การแข่งทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ทักษะวิชาเทคนิคการนำเสนอขาย
ประมวลภาพบรรยากาศ การแข่งทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ทักษะวิชาเทคนิคการนำเสนอขาย วันที่ 30 มกราคม 2567

(การประกวดVR-STAR ระดับภาค) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัย อี.เทค
(การประกวดVR-STAR ระดับภาค) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัย อี.เทค
------------------------------------------------
=> ชาย
ชนะเลิศ นายอาคริส อธิญญานนท์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย)
รองชนะเลิศอันดับ1 นายปรพล ศิริบุญชัย (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค)
รองชนะเลิศอันดับ2 นายภูริ อยู่เพรช (วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี)
------------------------------------------------
=> หญิง
ชนะเลิศ นางสาวพรพญา เหรียญจู (วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์)
รองชนะเลิศอันดับ1 นาสาวฐิติมา วงศ์ขจิต (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค)
รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวสุทัตตา ผกาหอม (วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง)
------------------------------------------------

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ปวส.) ณ วิทยาลัย อี.เทค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ปวส.) ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 30 มกราคม 2567

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ปวช.) ณ วิทยาลัย อี.เทค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ปวช.) ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 30 มกราคม 2567

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดร้องเพลงลูกกรุง) ณ วิทยาลัย อี.เทค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดร้องเพลงลูกกรุง) ณ วิทยาลัย อี.เทค

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา) ณ วิทยาลัย อี.เทค
ภาพบรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา) ณ วิทยาลัย อี.เทค

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดนวัฒกรรม และสิ่งประดิษฐ์) ณ วิทยาลัย อี.เทค
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (การประกวดนวัฒกรรม และสิ่งประดิษฐ์) ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 27 มกราคม 2567

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี โดยมี ผู้อำนวยการ สมฤดี ฉิมมุสิก ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี และพิธีรับมอบรถ BYD จำนวน 3 คันจาก บริษัท BYD ประเทศจีน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชายานยนต์ไฟฟ้า ณ วิทยาลัย อี.เทค