รายงานสรุปเหรียญ


No. กลุ่ม จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ชมเชย รวมเกียรติบัตร แสดงรายชื่อ
1 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 3 0 2 1 0 3 คลิกที่นี่
2 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 72 24 37 9 1 71 คลิกที่นี่
3 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ 10 1 8 0 1 10 คลิกที่นี่
4 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 433 13 44 192 184 433 คลิกที่นี่
5 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 41 17 16 6 1 40 คลิกที่นี่
6 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 3 0 2 1 0 3 คลิกที่นี่
7 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 26 1 10 12 3 26 คลิกที่นี่
8 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 23 1 6 13 2 22 คลิกที่นี่
9 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย 18 1 0 9 8 18 คลิกที่นี่
10 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 2 1 1 0 0 2 คลิกที่นี่
11 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 91 10 75 6 0 91 คลิกที่นี่
12 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 176 18 28 67 63 176 คลิกที่นี่
13 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 9 0 1 3 5 9 คลิกที่นี่
14 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 54 11 23 14 2 50 คลิกที่นี่
15 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 34 0 6 17 11 34 คลิกที่นี่
16 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 41 4 20 9 4 37 คลิกที่นี่
17 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 302 15 63 122 102 302 คลิกที่นี่
18 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 40 3 7 23 7 40 คลิกที่นี่
19 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 78 11 7 26 29 73 คลิกที่นี่
20 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 96 10 67 3 13 93 คลิกที่นี่
21 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 224 4 52 138 21 215 คลิกที่นี่
22 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ 1 0 0 0 0 0 คลิกที่นี่
23 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ 2 0 0 2 0 2 คลิกที่นี่
24 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 57 1 15 33 8 57 คลิกที่นี่
25 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 15 0 0 12 0 12 คลิกที่นี่
26 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 28 1 4 21 2 28 คลิกที่นี่
27 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 74 1 18 52 0 71 คลิกที่นี่
28 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 80 19 27 24 2 72 คลิกที่นี่
29 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 12 0 5 3 2 10 คลิกที่นี่
30 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 100 2 26 62 10 100 คลิกที่นี่
31 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 2 1 0 1 0 2 คลิกที่นี่
32 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 118 2 21 45 46 114 คลิกที่นี่
33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 16 1 2 13 0 16 คลิกที่นี่
34 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 115 16 11 59 20 106 คลิกที่นี่
35 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 45 7 21 7 3 38 คลิกที่นี่
36 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 168 33 67 50 17 167 คลิกที่นี่
37 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ 13 5 7 1 0 13 คลิกที่นี่
38 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ sbac 47 9 15 15 7 46 คลิกที่นี่
39 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 74 20 43 5 6 74 คลิกที่นี่
40 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 9 0 6 3 0 9 คลิกที่นี่
41 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 68 2 52 13 1 68 คลิกที่นี่
42 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ 12 1 3 7 1 12 คลิกที่นี่
43 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 528 12 74 296 110 492 คลิกที่นี่
44 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 148 15 66 49 13 143 คลิกที่นี่
45 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ 28 0 8 17 3 28 คลิกที่นี่
46 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 9 0 1 6 2 9 คลิกที่นี่
47 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 12 1 7 4 0 12 คลิกที่นี่
48 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 59 13 15 10 13 51 คลิกที่นี่
49 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ 1 0 0 1 0 1 คลิกที่นี่
50 กลุ่มภาคกลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 20 14 2 4 0 20 คลิกที่นี่
51 กลุ่มภาคกลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 2 2 0 0 0 2 คลิกที่นี่
52 กลุ่มภาคกลาง จันทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 4 0 1 2 1 4 คลิกที่นี่
53 กลุ่มภาคกลาง จันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 19 11 1 6 1 19 คลิกที่นี่
54 กลุ่มภาคกลาง จันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 3 3 0 0 0 3 คลิกที่นี่
55 กลุ่มภาคกลาง ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม 10 9 1 0 0 10 คลิกที่นี่
56 กลุ่มภาคกลาง ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 37 18 7 8 4 37 คลิกที่นี่
57 กลุ่มภาคกลาง ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 36 14 13 5 4 36 คลิกที่นี่
58 กลุ่มภาคกลาง ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ 7 1 2 4 0 7 คลิกที่นี่
59 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี 11 0 1 3 4 8 คลิกที่นี่
60 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 16 8 0 7 1 16 คลิกที่นี่
61 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 163 56 35 41 9 141 คลิกที่นี่
62 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ 38 1 23 3 4 31 คลิกที่นี่
63 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 10 0 4 0 0 4 คลิกที่นี่
64 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 30 8 9 5 6 28 คลิกที่นี่
65 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 33 2 6 4 2 14 คลิกที่นี่
66 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ 3 0 3 0 0 3 คลิกที่นี่
67 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 52 0 1 1 0 2 คลิกที่นี่
68 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 272 140 47 35 9 231 คลิกที่นี่
69 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 56 18 5 19 8 50 คลิกที่นี่
70 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 59 19 13 11 7 50 คลิกที่นี่
71 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 44 6 11 7 9 33 คลิกที่นี่
72 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา 32 9 7 11 2 29 คลิกที่นี่
73 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง 35 5 10 6 7 28 คลิกที่นี่
74 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 69 18 15 14 12 59 คลิกที่นี่
75 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง 42 10 10 13 4 37 คลิกที่นี่
76 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 21 7 11 2 1 21 คลิกที่นี่
77 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 28 12 8 4 1 25 คลิกที่นี่
78 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ 31 3 2 16 6 27 คลิกที่นี่
79 กลุ่มภาคกลาง นครนายก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ 16 6 0 1 4 11 คลิกที่นี่
80 กลุ่มภาคกลาง นครนายก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 30 8 4 11 0 23 คลิกที่นี่
81 กลุ่มภาคกลาง นครนายก วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ 55 27 18 5 1 51 คลิกที่นี่
82 กลุ่มภาคกลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 14 0 10 4 0 14 คลิกที่นี่
83 กลุ่มภาคกลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 22 16 0 1 5 22 คลิกที่นี่
84 กลุ่มภาคกลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 48 6 13 19 6 44 คลิกที่นี่
85 กลุ่มภาคกลาง นครปฐม โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี 2 0 1 0 1 2 คลิกที่นี่
86 กลุ่มภาคกลาง นนทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี 202 16 32 71 71 190 คลิกที่นี่
87 กลุ่มภาคกลาง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 64 21 11 12 17 61 คลิกที่นี่
88 กลุ่มภาคกลาง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 123 59 35 10 5 109 คลิกที่นี่
89 กลุ่มภาคกลาง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 50 14 10 18 6 48 คลิกที่นี่
90 กลุ่มภาคกลาง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 90 48 23 5 4 80 คลิกที่นี่
91 กลุ่มภาคกลาง นนทบุรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 48 8 19 8 13 48 คลิกที่นี่
92 กลุ่มภาคกลาง ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 7 7 0 0 0 7 คลิกที่นี่
93 กลุ่มภาคกลาง ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 2 2 0 0 0 2 คลิกที่นี่
94 กลุ่มภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 28 10 7 3 5 25 คลิกที่นี่
95 กลุ่มภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 7 3 0 3 0 6 คลิกที่นี่
96 กลุ่มภาคกลาง ปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 80 60 7 8 5 80 คลิกที่นี่
97 กลุ่มภาคกลาง ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ 3 2 0 0 1 3 คลิกที่นี่
98 กลุ่มภาคกลาง ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี 27 4 9 9 5 27 คลิกที่นี่
99 กลุ่มภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 3 0 2 0 0 2 คลิกที่นี่
100 กลุ่มภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 18 3 5 3 5 16 คลิกที่นี่
101 กลุ่มภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 75 38 10 10 9 67 คลิกที่นี่
102 กลุ่มภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา 8 5 0 1 2 8 คลิกที่นี่
103 กลุ่มภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 25 2 8 4 9 23 คลิกที่นี่
104 กลุ่มภาคกลาง ระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 33 2 14 5 2 23 คลิกที่นี่
105 กลุ่มภาคกลาง ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 9 0 0 7 0 7 คลิกที่นี่
106 กลุ่มภาคกลาง ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 30 6 10 7 5 28 คลิกที่นี่
107 กลุ่มภาคกลาง ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 21 4 10 7 0 21 คลิกที่นี่
108 กลุ่มภาคกลาง ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 22 0 4 16 1 21 คลิกที่นี่
109 กลุ่มภาคกลาง ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 26 0 17 5 4 26 คลิกที่นี่
110 กลุ่มภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 22 7 3 8 3 21 คลิกที่นี่
111 กลุ่มภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 11 5 5 1 0 11 คลิกที่นี่
112 กลุ่มภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 8 7 0 1 0 8 คลิกที่นี่
113 กลุ่มภาคกลาง ราชบุรี โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 15 13 2 0 0 15 คลิกที่นี่
114 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 56 26 3 13 6 48 คลิกที่นี่
115 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 30 8 6 11 2 27 คลิกที่นี่
116 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 8 7 1 0 0 8 คลิกที่นี่
117 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 27 11 3 10 3 27 คลิกที่นี่
118 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 41 8 9 15 6 38 คลิกที่นี่
119 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 16 1 2 7 6 16 คลิกที่นี่
120 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 136 46 58 23 4 131 คลิกที่นี่
121 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 9 0 2 7 0 9 คลิกที่นี่
122 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 43 11 10 16 5 42 คลิกที่นี่
123 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 37 10 10 14 2 36 คลิกที่นี่
124 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) 6 3 2 1 0 6 คลิกที่นี่
125 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ 5 3 1 1 0 5 คลิกที่นี่
126 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ โรงเรียนเกริกวิทยาลัย 14 4 7 1 1 13 คลิกที่นี่
127 กลุ่มภาคกลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมันสระบุรี 1 0 1 0 0 1 คลิกที่นี่
128 กลุ่มภาคกลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 112 33 29 29 9 100 คลิกที่นี่
129 กลุ่มภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 28 16 7 4 1 28 คลิกที่นี่
130 กลุ่มภาคเหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 32 12 6 2 12 32 คลิกที่นี่
131 กลุ่มภาคเหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 45 21 16 6 0 43 คลิกที่นี่
132 กลุ่มภาคเหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา 43 26 8 6 1 41 คลิกที่นี่
133 กลุ่มภาคเหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ 34 13 2 8 5 28 คลิกที่นี่
134 กลุ่มภาคเหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร 14 3 8 3 0 14 คลิกที่นี่
135 กลุ่มภาคเหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 8 4 0 4 0 8 คลิกที่นี่
136 กลุ่มภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 22 0 5 1 3 9 คลิกที่นี่
137 กลุ่มภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 31 7 12 0 5 24 คลิกที่นี่
138 กลุ่มภาคเหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี 15 0 1 9 4 14 คลิกที่นี่
139 กลุ่มภาคเหนือ ลำพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 17 0 9 6 1 16 คลิกที่นี่
140 กลุ่มภาคเหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 40 34 4 2 0 40 คลิกที่นี่
141 กลุ่มภาคเหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 166 66 38 35 9 148 คลิกที่นี่
142 กลุ่มภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 122 63 28 26 5 122 คลิกที่นี่
143 กลุ่มภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 80 18 31 22 7 78 คลิกที่นี่
144 กลุ่มภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 97 14 41 36 4 95 คลิกที่นี่
145 กลุ่มภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน 53 9 30 9 1 49 คลิกที่นี่
146 กลุ่มภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 39 2 5 21 9 37 คลิกที่นี่
147 กลุ่มภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - เอเซีย 7 1 0 4 1 6 คลิกที่นี่
148 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 17 0 6 7 4 17 คลิกที่นี่
149 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 5 2 0 3 0 5 คลิกที่นี่
150 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 58 6 19 27 1 53 คลิกที่นี่
151 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 132 35 24 52 16 127 คลิกที่นี่
152 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 177 22 55 62 38 177 คลิกที่นี่
153 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่ 50 26 11 8 5 50 คลิกที่นี่
154 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 277 155 42 65 15 277 คลิกที่นี่
155 กลุ่มภาคเหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 คลิกที่นี่
156 กลุ่มภาคเหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา 12 10 1 1 0 12 คลิกที่นี่
157 กลุ่มภาคเหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ 11 2 0 4 5 11 คลิกที่นี่
158 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 60 11 10 17 14 52 คลิกที่นี่
159 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน 2 0 0 2 0 2 คลิกที่นี่
160 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 16 9 6 1 0 16 คลิกที่นี่
161 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 6 1 4 0 0 5 คลิกที่นี่
162 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 15 0 4 0 1 5 คลิกที่นี่
163 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย 2 1 0 1 0 2 คลิกที่นี่
164 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต 7 5 0 0 0 5 คลิกที่นี่
165 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด 12 6 3 1 0 10 คลิกที่นี่
166 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 15 8 1 0 0 9 คลิกที่นี่
167 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ 2 0 0 1 0 1 คลิกที่นี่
168 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 20 4 4 0 4 12 คลิกที่นี่
169 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น 5 0 2 3 0 5 คลิกที่นี่
170 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 7 4 3 0 0 7 คลิกที่นี่
171 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น 11 1 2 1 0 4 คลิกที่นี่
172 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 28 0 3 1 2 6 คลิกที่นี่
173 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 5 0 0 0 0 0 คลิกที่นี่
174 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 31 1 9 4 4 18 คลิกที่นี่
175 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน 95 0 7 2 4 13 คลิกที่นี่
176 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 17 1 1 1 1 4 คลิกที่นี่
177 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 32 0 2 6 0 8 คลิกที่นี่
178 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย 13 1 0 0 0 1 คลิกที่นี่
179 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม 22 0 4 3 2 9 คลิกที่นี่
180 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 1 2 2 1 6 คลิกที่นี่
181 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู 15 0 0 0 0 0 คลิกที่นี่
182 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย - เยอรมัน 11 0 1 3 2 6 คลิกที่นี่
183 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 31 1 2 1 1 5 คลิกที่นี่
184 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 14 8 2 0 4 14 คลิกที่นี่
185 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม 52 21 5 4 11 41 คลิกที่นี่
186 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 26 5 9 11 1 26 คลิกที่นี่
187 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ 3 0 1 2 0 3 คลิกที่นี่
188 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 16 2 10 2 1 15 คลิกที่นี่
189 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 10 2 4 4 0 10 คลิกที่นี่
190 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี 58 38 13 2 2 55 คลิกที่นี่
191 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 39 9 11 14 3 37 คลิกที่นี่
192 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 33 22 6 2 3 33 คลิกที่นี่
193 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง 4 1 1 2 0 4 คลิกที่นี่
194 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 17 9 4 3 1 17 คลิกที่นี่
195 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 19 4 5 6 4 19 คลิกที่นี่
196 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 27 16 6 5 0 27 คลิกที่นี่
197 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 13 5 6 1 1 13 คลิกที่นี่
198 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 10 4 2 4 0 10 คลิกที่นี่
199 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ 9 4 4 0 0 8 คลิกที่นี่
200 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ 6 3 3 0 0 6 คลิกที่นี่
201 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 16 8 3 0 0 11 คลิกที่นี่
202 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 15 9 1 2 0 12 คลิกที่นี่
203 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย 13 7 2 0 1 10 คลิกที่นี่
204 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ 17 0 6 7 3 16 คลิกที่นี่
205 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์ 10 0 5 2 0 7 คลิกที่นี่
206 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 23 9 6 5 0 20 คลิกที่นี่
207 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก 11 2 9 0 0 11 คลิกที่นี่
208 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง 7 7 0 0 0 7 คลิกที่นี่
209 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 7 7 0 0 0 7 คลิกที่นี่
210 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 6 3 0 1 2 6 คลิกที่นี่
211 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 52 38 7 0 3 48 คลิกที่นี่
212 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย 23 10 6 1 5 22 คลิกที่นี่
213 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 45 32 0 11 0 43 คลิกที่นี่
214 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 24 14 0 0 2 16 คลิกที่นี่
215 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร 8 6 1 0 1 8 คลิกที่นี่
216 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 34 21 5 0 4 30 คลิกที่นี่
217 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ 5 4 1 0 0 5 คลิกที่นี่
218 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 16 12 3 0 1 16 คลิกที่นี่
219 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 12 2 6 2 2 12 คลิกที่นี่
220 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 16 7 5 1 3 16 คลิกที่นี่
221 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 2 1 0 0 0 1 คลิกที่นี่
222 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก 10 6 4 0 0 10 คลิกที่นี่
223 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย 2 0 0 1 1 2 คลิกที่นี่
224 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล 1 1 0 0 0 1 คลิกที่นี่
225 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 18 4 3 8 2 17 คลิกที่นี่
226 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 10 5 2 2 0 9 คลิกที่นี่
227 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 5 3 0 0 1 4 คลิกที่นี่
228 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 12 9 2 0 0 11 คลิกที่นี่
229 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 7 3 3 0 0 6 คลิกที่นี่
230 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 4 0 3 0 0 3 คลิกที่นี่
231 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 2 0 1 0 1 2 คลิกที่นี่
232 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 5 1 0 1 0 2 คลิกที่นี่
233 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 14 5 4 0 1 10 คลิกที่นี่
234 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 6 0 0 0 0 0 คลิกที่นี่
235 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 12 8 2 0 0 10 คลิกที่นี่
236 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 30 8 7 7 0 22 คลิกที่นี่
237 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 42 8 3 6 15 32 คลิกที่นี่
238 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 15 5 2 3 1 11 คลิกที่นี่
239 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 2 0 1 1 0 2 คลิกที่นี่
240 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 37 18 11 3 0 32 คลิกที่นี่
241 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 33 21 4 3 1 29 คลิกที่นี่
242 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 18 6 3 4 0 13 คลิกที่นี่
243 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 11 2 0 6 0 8 คลิกที่นี่
244 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย 3 1 2 0 0 3 คลิกที่นี่
245 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ 8 3 2 0 1 6 คลิกที่นี่
246 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 8 0 4 2 1 7 คลิกที่นี่
247 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยวิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ 2 2 0 0 0 2 คลิกที่นี่
248 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา 9 3 2 2 2 9 คลิกที่นี่
249 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ 13 0 5 8 0 13 คลิกที่นี่
250 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ 16 4 2 0 3 9 คลิกที่นี่
251 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 24 19 1 3 1 24 คลิกที่นี่
252 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 18 7 7 2 2 18 คลิกที่นี่
253 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 52 29 7 2 14 52 คลิกที่นี่
254 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 7 0 1 5 0 6 คลิกที่นี่
255 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ 4 0 3 1 0 4 คลิกที่นี่
256 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 24 3 7 6 7 23 คลิกที่นี่
257 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ 3 2 1 0 0 3 คลิกที่นี่
258 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา 8 6 2 0 0 8 คลิกที่นี่
259 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัส 4 4 0 0 0 4 คลิกที่นี่
260 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ 22 16 0 2 4 22 คลิกที่นี่
261 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน 7 0 5 1 0 6 คลิกที่นี่
262 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 12 0 1 10 1 12 คลิกที่นี่
263 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 23 0 4 10 5 19 คลิกที่นี่
264 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 8 1 4 2 1 8 คลิกที่นี่
265 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 24 0 13 3 8 24 คลิกที่นี่
266 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 12 0 1 6 5 12 คลิกที่นี่
267 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ 27 1 9 9 8 27 คลิกที่นี่
268 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 68 5 13 20 20 58 คลิกที่นี่
269 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 13 1 4 1 7 13 คลิกที่นี่
270 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส 5 0 0 4 1 5 คลิกที่นี่
271 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 34 0 2 26 6 34 คลิกที่นี่
272 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 1 0 1 0 0 1 คลิกที่นี่
273 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 15 4 5 4 2 15 คลิกที่นี่
274 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ 3 0 0 1 0 1 คลิกที่นี่
275 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 11 0 5 1 5 11 คลิกที่นี่
276 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ 9 5 1 3 0 9 คลิกที่นี่
277 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย 19 10 7 1 0 18 คลิกที่นี่
278 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน 18 11 2 4 1 18 คลิกที่นี่
279 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 5 1 0 0 6 คลิกที่นี่
280 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์ 5 3 1 1 0 5 คลิกที่นี่
281 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ 8 1 2 4 1 8 คลิกที่นี่
282 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน 11 6 3 0 2 11 คลิกที่นี่
283 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 15 8 3 1 3 15 คลิกที่นี่
284 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 10 6 2 1 1 10 คลิกที่นี่
285 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ 4 2 2 0 0 4 คลิกที่นี่
286 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการคาริสา 15 9 3 3 0 15 คลิกที่นี่
287 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 12 6 5 1 0 12 คลิกที่นี่
288 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค 2 0 1 1 0 2 คลิกที่นี่
289 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ 8 0 0 0 0 0 คลิกที่นี่
290 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน 5 2 0 0 0 2 คลิกที่นี่
291 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร 8 4 0 1 0 5 คลิกที่นี่
292 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ 5 0 1 1 1 3 คลิกที่นี่
293 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 9 5 2 0 0 7 คลิกที่นี่
294 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก 4 2 0 0 0 2 คลิกที่นี่
295 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น 5 1 1 0 0 2 คลิกที่นี่
296 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 27 3 9 6 6 24 คลิกที่นี่
297 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ 21 4 3 3 0 10 คลิกที่นี่
298 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ 2 0 0 2 0 2 คลิกที่นี่
299 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา 1 1 0 0 0 1 คลิกที่นี่
300 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ 8 1 6 0 0 7 คลิกที่นี่
301 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา 20 14 3 1 1 19 คลิกที่นี่
302 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย 7 7 0 0 0 7 คลิกที่นี่
303 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 11 5 1 2 1 9 คลิกที่นี่
304 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย 11 6 3 2 0 11 คลิกที่นี่
305 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก 4 2 0 2 0 4 คลิกที่นี่
306 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย 9 0 6 1 2 9 คลิกที่นี่
307 กลุ่มภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 23 6 4 8 3 21 คลิกที่นี่
308 กลุ่มภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 2 0 0 0 2 2 คลิกที่นี่
309 กลุ่มภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 29 3 10 5 2 20 คลิกที่นี่
310 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 36 19 10 6 1 36 คลิกที่นี่
311 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน 20 4 12 2 0 18 คลิกที่นี่
312 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 18 2 6 5 3 16 คลิกที่นี่
313 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 53 16 14 16 1 47 คลิกที่นี่
314 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 40 19 12 5 3 39 คลิกที่นี่
315 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 14 4 5 5 0 14 คลิกที่นี่
316 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 3 2 0 0 1 3 คลิกที่นี่
317 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 62 25 10 14 9 58 คลิกที่นี่
318 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 6 2 0 1 3 6 คลิกที่นี่
319 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 38 10 8 13 4 35 คลิกที่นี่
320 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 9 0 6 1 2 9 คลิกที่นี่
321 กลุ่มภาคใต้ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี 13 1 4 3 1 9 คลิกที่นี่
322 กลุ่มภาคใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 8 0 3 1 1 5 คลิกที่นี่
323 กลุ่มภาคใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 45 21 16 6 2 45 คลิกที่นี่
324 กลุ่มภาคใต้ ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 91 31 22 24 0 77 คลิกที่นี่
325 กลุ่มภาคใต้ ยะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 15 0 7 5 2 14 คลิกที่นี่
326 กลุ่มภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 22 4 14 0 3 21 คลิกที่นี่
327 กลุ่มภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 44 7 11 22 4 44 คลิกที่นี่
328 กลุ่มภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 117 33 29 29 19 110 คลิกที่นี่
329 กลุ่มภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 3 0 1 2 0 3 คลิกที่นี่
330 กลุ่มภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 20 18 2 0 0 20 คลิกที่นี่
331 กลุ่มภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 40 14 17 6 3 40 คลิกที่นี่
332 กลุ่มภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 96 42 40 11 2 95 คลิกที่นี่
333 กลุ่มภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ 18 11 3 2 2 18 คลิกที่นี่
334 กลุ่มภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 34 16 15 3 0 34 คลิกที่นี่
335 กลุ่มภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 52 20 14 12 6 52 คลิกที่นี่
รวม 11484 2938 2838 3125 1529 10430