รายงานการรายงานผลการแข่งขัน (ทช.4.1)


**จำนวนวิชาที่รายงานผลแล้ว อาจน้อยกว่า จำนวนวิชาที่เปิดแข่งขัน หากบางวิชาไม่มีผู้เข้าแข่งขัน

No. กลุ่ม จังหวัด ชื่อสถานศึกษาเจ้าภาพ จำนวนวิชาที่เปิดแข่งขัน จำนวนวิชาที่รายงานผลแล้ว
1 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1 1
2 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 1
3 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 1 1
4 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 8
5 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 8 6
6 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 18
7 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 2 2
8 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ 6 5
9 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 2 2
10 กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 3 3
11 กลุ่มภาคกลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 6 6
12 กลุ่มภาคกลาง จันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 11 7
13 กลุ่มภาคกลาง ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 28 23
14 กลุ่มภาคกลาง ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 84 79
15 กลุ่มภาคกลาง นครนายก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ 29 26
16 กลุ่มภาคกลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 17 10
17 กลุ่มภาคกลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 11 10
18 กลุ่มภาคกลาง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 10 21
19 กลุ่มภาคกลาง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 8
20 กลุ่มภาคกลาง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 4 2
21 กลุ่มภาคกลาง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 18 18
22 กลุ่มภาคกลาง ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 5 5
23 กลุ่มภาคกลาง ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 1 1
24 กลุ่มภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 10 9
25 กลุ่มภาคกลาง ปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 25 23
26 กลุ่มภาคกลาง ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี 4 4
27 กลุ่มภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 43 33
28 กลุ่มภาคกลาง ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 1 1
29 กลุ่มภาคกลาง ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 2
30 กลุ่มภาคกลาง ระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 10 10
31 กลุ่มภาคกลาง ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 2
32 กลุ่มภาคกลาง ราชบุรี โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 3 5
33 กลุ่มภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 2 2
34 กลุ่มภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 2 2
35 กลุ่มภาคกลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 3 3
36 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 2 2
37 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 4 4
38 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 5 5
39 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 13 9
40 กลุ่มภาคกลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 7 5
41 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 1 1
42 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 29 26
43 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) 1 1
44 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 5 4
45 กลุ่มภาคกลาง สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 5 4
46 กลุ่มภาคกลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 23 16
47 กลุ่มภาคกลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 15 9
48 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 15 15
49 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 1 1
50 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 5 5
51 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 5 6
52 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น 9 8
53 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน 51 51
54 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 10 8
55 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 1 1
56 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 2 2
57 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 2 1
58 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม 10 10
59 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 4 4
60 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 26 24
61 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 10 9
62 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี 2 1
63 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 1 1
64 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย 1
65 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 2
66 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ 1
67 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 3 8
68 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ 1
69 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ 17
70 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 6 6
71 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 6 4
72 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 15 15
73 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 8 6
74 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 27 22
75 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร 2 1
76 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก 4 4
77 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 3 3
78 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 6 6
79 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 13 12
80 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 29 22
81 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 44 41
82 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 33 30
83 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ 20 18
84 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 9
85 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 5 4
86 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการคาริสา 6 6
87 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย 10 5
88 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 4
89 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์ 5 1
90 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ 7 11
91 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 1 1
92 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ 1 1
93 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร 2
94 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน 3
95 กลุ่มภาคเหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 10 8
96 กลุ่มภาคเหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 14 14
97 กลุ่มภาคเหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ 7 8
98 กลุ่มภาคเหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร 2 2
99 กลุ่มภาคเหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 8 6
100 กลุ่มภาคเหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 20 15
101 กลุ่มภาคเหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 17 18
102 กลุ่มภาคเหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 7 7
103 กลุ่มภาคเหนือ ลำพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 3 3
104 กลุ่มภาคเหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 30 30
105 กลุ่มภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน 7 6
106 กลุ่มภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 11 7
107 กลุ่มภาคเหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 2 2
108 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 8 7
109 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่ 1 1
110 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 47 46
111 กลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 27 27
112 กลุ่มภาคเหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา 8 1
113 กลุ่มภาคใต้ ชุมพร วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 5 4
114 กลุ่มภาคใต้ ตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 6 5
115 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 3
116 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 3 3
117 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 5 4
118 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 8 7
119 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 10 7
120 กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 2 2
121 กลุ่มภาคใต้ ปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 8 6
122 กลุ่มภาคใต้ ภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 9 9
123 กลุ่มภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 13 10
124 กลุ่มภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 36 8
125 กลุ่มภาคใต้ สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 8 8
126 กลุ่มภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 12 11
127 กลุ่มภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 5 4