ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
โปรแกรมรายงานผลการแข่งขัน

** การสมัครสมาชิกเฉพาะวิทยาลัยเจ้าภาพเท่านั้น **
*ชื่อผู้ใช้ : ภาษาอังกฤษ 4-8 ตัวอักษร
*รหัสผ่าน : ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
*รหัสผ่านอีกครั้ง : ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
*ชื่อ-นามสกุล : ชื่อจริง - ภาษาไทย
*เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
*ชื่อสถานศึกษา :
  ** กรูณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง