คู่มือสำหรับเจ้าภาพ และสถานศึกษาที่เข้าแข่งขัน

22 ธันวาคม 2565

คู่มือจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สำหรับเจ้าภาพ

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

24 ตุลาคม 2565

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานระบบ E-SKILL สำหรับเจ้าภาพ

เจ้าภาพนำข้อมูลผู้ใช้งานที่ทำการเก็บจากสถานศึกษาบันทึกลงระบบ เพื่อให้สถานศึกษาลงทะเบียน และ เข้าใช้งานระบบ E-SKILL และ คีย์ใบสมัคร ได้

24 ตุลาคม 2565

คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ E-SKILL

สำหรับเจ้าภาพและสถานศึกษาที่เข้าแข่งขัน เมื่อแอดมิน หรือ เจ้าภาพ นำข้อมูลผู้ใช้งานระบบ บันทึกลงระบบ E-SKILL เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้

29 ตุลาคม 2565

คู่มือการ Reset รหัสผ่านสำหรับเจ้าภาพ

การ Reset รหัสผ่าน กรณีสถานศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกับเจ้าภาพลืมรหัสผ่าน

24 ตุลาคม 2565

คู่มือการกำหนดการลงทะเบียน สำหรับเจ้าภาพ

เจ้าภาพ กำหนดวันที่รับสมัคร และ ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนค่าสมัครแข่งขัน

24 ตุลาคม 2565

คู่มือการกำหนดรายวิชาที่จัดการแข่งขัน สำหรับเจ้าภาพ

เจ้าภาพ กำหนดรายวิชาที่เปิดแข่ง ค่าสมัคร และ รายละเอียดต่าง ๆ

9 พฤศจิกายน 2565

คู่มือการคียร์สมัครแข่งขันทักษะฯ สำหรับสถานศึกาที่เข้าแข่งขัน

สถานศึกษาที่เข้าแข่งขันคีย์ข้อมูลนักศึกษา ผู้ควบคุมทีม และ ลงทะเบียนแข่งขันวิชา

16 พฤศจิกายน 2565

คู่มือ ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครสำหรับเจ้าภาพ

เจ้าภาพ ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

24 มกราคม 2566

คู่มือ บันทึกผลการแข่งขัน

เจ้าภาพ บันทึกข้อมูลผลการแข่งขันรายวิชาต่างๆ